İşte sektörlerin en önemli sorunları ve çözüm önerileri

Hüseyin GÖKÇE / Mehmet KAYA / Meltem GÜNDÜZ / Özüm ÖRS

ANKARA - TOBB bünyesindeki 59 sektör içinde sigorta konusunda iki ayrı icra komitesinin (eksper-acente) raporlarıyla birlikte toplam 60 ayrı sektöre ilişkin sorun ve çözüm önerileri yer aldı. DÜNYA, bunlardan en önemli bir sorun ve buna ilişkin çözüm önerilerini derledi.

İşte Türkiye’nin 59 sektörünün en önemli sorunları ve çözüm önerileri:

1-TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ

Sorun
Sektörün dış ticaretteki ara mal açığı

Çözüm Önerisi
Hammaddesi yurt içi kaynaklardan sağlanan cam dışında kalan ahşap, kağıt, karton, alüminyum, çelik ve plastik esaslı ambalaj malzemelerinin üretiminde kullanılan hammaddeleri üreten işletmeler desteklenmeli.

2-TÜRKİYE BANKACILIK VE FİNANS MECLİSİ

Sorun
Aracılık işlemlerinden alınan vergiler ve dolaylı yüklerin yüksek olması
Çözüm önerisi
BSMV, KKDF gibi dolaylı vergiler düşürülmeli/kaldırılmalı, zorunlu karşılıklar için, piyasa faiz oranları/enflasyon oranı düzeyinde faiz ödenmeli,

3-TÜRKİYE BİLGİSAYAR ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MECLİSİ

Sorun
Kredi kartında taksit sınırlandırması
Çözüm Önerisi
Taksit sınırlandırması, küçük mağazaların durumunu düzeltecek şekilde revize edilmeli.

4-TÜRKİYE BİLGİSAYAR YAZILIM MECLİSİ

Sorun
Uluslararası yazılım ürünlerinin, ulusal yazılım ürünlerine karşı haksız rekabeti
Çözüm önerisi
Ulusal yazılım endüstrisi ürünleri de ekonomik ürün/mal olarak kabul edilerek, yerli sanayi aleyhine olan haksız rekabetin önüne geçilmeli.

5-TÜRKİYE CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ

Sorun
Enerji tasarrufu ve verimliliği sağlayan camların yaygın kullanılmaması
Çözüm Önerisi
Revize edilen standart yürürlüğe konulmalı,

6-TÜRKİYE ÇİMENTO VE ÇİMENTO ÜRÜNLERİ MECLİSİ

Sorun
Hammadde ruhsat güvenliği önündeki engeller
Çözüm Önerisi
Başbakanlık Genelgesi yeniden değerlendirilerek, izinlerin daha önce olduğu gibi meri Kanun ve Yönetmelikler kapsamında ilgili kurumlarca verilmesi,

7-TÜRKİYE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MECLİSİ

Sorun
Enerji verimliliği yüksek ürünlerin satışının teşvik edilmemesi
Çözüm Önerisi
Enerji verimliliği yüksek ürünlerin satışının teşvik edilmesi için vergi indirimi ve AB ülkelerindekilere benzer teşvikler uygulanmalıdır.

8-TÜRKİYE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER MECLİSİ

Sorun
Sanayide yüksek elektrik enerjisi maliyetleri ve maliyetler üzerindeki ilave fon ve kesintilerin sektörün rekabet gücünü sınırlandırması
Çözüm önerisi:
- Başta TRT payı olmak üzere, elektrik enerjisi üzerindeki her türlü fon ve kesintiler kaldırılmalı,

9-TÜRKİYE DENİZCİLİK MECLİSİ

Sorun
Gemi inşa sanayinde sürdürülebilir rekabet şartlarının oluşturulamaması
Çözüm Önerisi
Yerli tersanelerin, devletleri tarafından desteklenen yabancı tersaneler karşısındaki kamu alımlarına ilişkin dezavantajları ortadan kaldırılmalı.

10-TÜRKİYE DERİ ve DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ

Sorun
Çevre ve insan sağlığına uygun yöntemlerle üretimin desteklenmemesi
Çözüm Önerisi
Sektörün uluslararası alanda rekabet edebilmesi için çevre maliyetleri azaltılmalı, deri firmalarının atık su arıtım ve geri kazanım sistemlerinin getirdiği mali yük azaltılmalı.

11-TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ

Sorun
Büyük sermaye yatırımı gerektiren tesislerin yapılabilmesini sağlayacak yatırım ikliminin bulunmaması
Çözüm önerisi
Büyük yatırımlarda üçüncü tarafların erişimine engel olmamak şartıyla, finansman, teknik ve ticari ihtiyaçlar için her tesise münhasıran, gereken kapasite muafiyeti verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı ve uygun teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.

12-TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİ MECLİSİ

Sorun
Döküm sektörünün öncelikli ve stratejik yatırımlarının teşvik kapsamına alınmamış olması
Çözüm önerisi
Döküm sektörü girdi sağladığı sektörler gibi teşvik kapsamına alınmalıdır.

13-TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ

Sorun
Dershanelerin dönüşümü için öngörülen düzenlemeler
- Dönüşüm gönüllü olmalı, cazip alternatifler sunularak pilot uygulamalarla isteğe bağlı olarak kendiliğinden geçiş sağlanmalı, teşvikler uygulanabilir olmalı ve mevcut kurumları da kapsamalıdır.

14-TÜRKİYE ENERJİ MECLİSİ

Sorun
Elektrik üreticisi/tedarikçisi firmaların satış üzerinden ödedikleri paylar nedeniyle maliyetlerinin yükselmesi.
Çözüm önerisi:
Enerji fonu kaldırılmalı, bu pay ve vergiler, tahsil edilmesini müteakip ilgili kuruluşlara ödenmelidir.

15-TÜRKİYE FUARCILIK MECLİSİ

Sorun
Uluslararası fuarların desteklenmesi ihtiyacı
Çözüm Önerisi
Kamu-özel sektör işbirliği içerisinde, yabancı ziyaretçilerin artırılmasına yönelik tanıtım mecrası, kaynak ve görev tahsisi konularında çalışma yapılmalı.

16-TÜRKİYE GIDA SANAYİ MECLİSİ

Sorun
Kayıt dışılığın gıda güvenirliğini olumsuz etkilemesi
-Çözüm önerisi
Gıda denetim sistemi yalnızca nihai ürüne odaklanmamalı, ürünün yanı sıra üretim süreci ve tesis etkin bir biçimde denetlenmeli

17-TÜRKİYE GİRİŞİM SERMAYESİ MECLİSİ

Sorun
Üniversite temelli girişimciliğin zayıf olması
Çözüm Önerisi
TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı’nın kamu üniversitelerinin işlevini artırmak için, TBMM’deki Patent Kanun Tasarısı’nın yürürlüğe girmesi temin edilmeli.

18-TÜRKİYE HAYVANCILIK MECLİSİ

Sorun
Türkiye hayvan ve hayvansal ürünler piyasasının düzenlenmesi ihtiyacı
Çözüm Önerisi
Özerk, kendi fonunu sağlayabilen, yetiştirici, tüketici, kamu, sanayici, perakendeci ve STK’ların söz sahibi olduğu, kısa-orta-uzun vadeli politikalar üretip uygulayabilen bir "kurum” oluşturulmalı.

19-TÜRKİYE İÇECEK SANAYİ MECLİSİ

Sorun
Küresel piyasa koşullarında rekabet edilebilir fiyatlarda kaliteli ve sürdürülebilir hammadde temininde yaşanan zorluklar
Çözüm Önerisi
Sanayi tipi ürün çeşidi ve verimliliği arttırılmalı, arz-talep dengesini gözetecek hammadde üretimi planlanmalı.

20-TÜRKİYE İKLİMLENDİRME MECLİSİ

Sorun
Kamu alımlarında yerli ürünün yeteri kadar tercih edilmemesi
Çözüm Önerisi
Ürünlerin yurt içinde üretimlerinin yapılıp yapılmadığı araştırılarak üretimi gerçekleştirilen ürünlerin yurt içinden tedariki teşvik edilmeli.

21-TÜRKİYE İLAÇ SANAYİ MECLİSİ

Sorun
-Kamu alımlarında Türkiye’de üretilen ilaçların öncelikli olarak tercih edilmemesi
Çözüm Önerisi
-Türkiye’de üretilmesi mümkün olan ilaçlar süratle ruhsatlandırılmalı, geri ödemesi hızlı bir şekilde yapılmalı ve kamu alımlarında öncelikli olarak tercih edilmesi sağlanmalıdır.

22-TÜRKİYE KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ

Sorun
-Orman ürünlerindeki fiyatların yüksek olması
Çözüm Önerisi
-Özel sektörün plantasyon ormanı işine girebilmesi için gerekli hukuki alt yapı oluşturulmalı ve teşvik edilmeli

23-TÜRKİYE KARAYOLU YOLCUTAŞIMACILIĞI MECLİSİ

Sorun
-Karayolu yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan akaryakıttan ve biletten alınan ÖTV ve KDV oranlarının yüksek olması
Çözüm Önerisi
-Akaryakıtta ve bilette uygulanan ÖTV ve KDV oranı indirilmeli ya da yüzde 50 oranında iadesi sağlanmalıdır.

24-TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ

Sorun
-Ara girdi ithalatından kaynaklanan dışa bağımlılık nedeniyle sektörün rekabet gücünün azalması
Çözüm Önerisi
- Sektörel gelişmeyi artıracak teknoloji kullanımı için KOBİ’lerin yanı sıra ana kimyasal girdilerin üretileceği, yatırım büyüklüğü 50 milyon Doların üzerinde olan entegre tesislerin kurulması için yerli ve yabancı yatırımcılara gerekli ek teşvikler proje bazında tetkik edilerek verilmelidir.

25-TÜRKİYE KONFEKSİYON VE HAZIR GİYİM SANAYİ MECLİSİ

Sorun
-Sektörün temel girdilerinden kumaşın ithalatında uygulanan korunma önlemlerinin maliyetleri artırması, kârlılığı ve rekabet gücünü azaltması
Çözüm Önerisi
-Kumaşlara uygulanan korunma önlemleri sona erdirilmeli, yurtiçinde iplik ve kumaş üreticileri desteklenmeli

26-TÜRKİYE KOZMETİK ve TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ

Sorun
-Sahte ve taklit ürünlerle mücadelenin yasal boşluklar, eleman yetersizliği ve koordinasyonsuzluk nedeniyle yeterince güçlü yapılamaması
Çözüm Önerisi
-Taklitçilik suçu şikayete bağlı olmaktan çıkartılarak kolluk kuvvetlerinin re’sen müdahalesine imkan tanınmalı, sahte ve taklit olduğu kanıtlanan ürünlerin imha edilmeleri sağlanmalı

27-TÜRKİYE KUYUMCULUK SANAYİ MECLİSİ

Sorun
-Kıymetli taş ve mücevher sektöründe ÖTV Sorunu
Çözüm Önerisi
-Kıymetli taş ithalinde ÖTV tamamen kaldırılmalıdır.

28-TÜRKİYE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜTEAHHİTLİK MECLİSİ

Sorun
-Yapı müteahhitliğine ilişkin standart ve faaliyet kriterlerinin olmaması
Çözüm Önerisi
-Standartlar oluşturularak mevzuat hükmüne bağlanmalı, hazırlanacak mevzuatta yapı müteahhitliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin bünyelerinde en az lisans seviyesinde bir inşaat mühendisi, mimar veya teknik öğretmenlik eğitimi almış personel bulundurması şartı getirilmeli, ayrıca belirli sermaye kriterine yer verilmeli

29-TÜRKİYE MADENCİLİK MECLİSİ

Sorun
-16/6/2012 tarihli ve 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi sonrasında izin ve ruhsat süreçlerinde yaşanan sorunlar
Çözüm Önerisi
-Madencilik faaliyetleri 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamasındaki uygulamalardan muaf tutularak, mevcut mevzuata işlerlik kazandırılmalıdır.

30-TÜRKİYE MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI MECLİSİ

Sorun
-Bölgesel teşviklerin ve Ar-Ge teşviklerinin sektörün yapısına uymaması ve yetersiz kalması
Çözüm Önerisi
-Sektör için teşvikler bölge farkı gözetmeksizin uygulanmalıdır.

31-TÜRKİYE MEDİKAL MECLİSİ

Sorun
-Kamu ihale mevzuatında yerli malına yüzde 15’e kadar fiyat avantajı sağlanması uygulamasının yapılamaması
Çözüm Önerisi
-Yerli malı satın alan hastaneleri teşvik etmek amacıyla, her yıl satın aldığı yerli malı bedelinin yüzde 15’i oranında risturn (iade) katkısı sağlanmalıdır.

32-TÜRKİYE MEDYA VE İLETİŞİM MECLİSİ

Sorun
-Gazeteci olarak çalışanların çalışma koşullarına ilişkin 212 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’da (5953) 1962 yılından bu yana etkili düzenleme yapılmamış olması
Çözüm Önerisi
-TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Sendikası ile yerel gazetelerin temsilcilerine danışılarak ve mesleğin nitelik ve niceliğini etkileyen yeni gelişmeler de değerlendirilerek öneriler geliştirilmeli ve mevzuat çalışması yapılmalıdır.

33-TÜRKİYE MOBİLYA ÜRÜNLERİ MECLİSİ

Sorun
-Sektörde yaşanan yerli hammadde sıkıntısı

Çözüm Önerisi
-Özel ormancılık ve endüstriyel ağaç üretimine izin verilerek odun üretiminde dışa bağımlılık azaltılmalı

34-TÜRKİYE MÜTEAHHİTLİKHİZMETLERİ MECLİSİ

Sorun
-Libya’da Türk müteahhitlik firmalarının devam eden sorunları
Çözüm önerisi
- Libya işveren kuruluşlarının teminat mektuplarını nakde çevirmemesi için temaslar yapılmalıdır.

35-TÜRKİYE ORMAN ÜRÜNLERİ MECLİSİ

Sorun
-Hammadde fiyatlarının yüksekliği
Çözüm önerisi
-Satış fiyatlarının Avrupa ve diğer ülkelerdeki orman emvali fiyatları ile rekabet edecek seviyeye gelebilmesi için, maliyeti en fazla etkileyen ana unsur olan tevzii masraflarında düzenleme yapılmalı.

36-TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ MECLİSİ

Sorun
-Vergi mevzuatının otomotiv sektörüne göre uyumlaştırılmamış olması
Çözüm Önerisi
-Araçlarda vergi hadleri dengeli hale getirilmeli

37-TÜRKİYE OTOMOTİV TİCARET MECLİSİ

Sorun
-Hafif ticari araç pazarında daralma yaşanması
Çözüm Önerisi
-4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 8. bendinde yapılan K belgelerinin tanımına "öz mal olmayan araçlar” eklenmeli, diğer sorunlar için mevzuat çalışması yapılmalıdır.

38-TÜRKİYE OTOMOTİV YAN SANAYİ MECLİSİ

Sorun
-OSB’lerin yeni teşvik ihtiyacı ile altyapı ve eğitim yatırımları üzerindeki KDV yükü
Çözüm Önerisi
-OSB’lerdeki inşaat, altyapı (yol, su, elektrik, haberleşme, arıtma vs. gibi) harcamalarına KDV istisnası tanınmalı

39-TÜRKİYE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ MECLİSİ

Sorun
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 21. maddesinde yer alan sigorta kapsamının ihtiyacı karşılamaması
Çözüm Önerisi
-Avrupa standartlarına uygun olarak 5188 sayılı Kanun’un 21. maddesi yeniden ve tüm tarafları kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

40-TÜRKİYE PATENT VE MARKA VEKİLLERİ MECLİSİ

Sorun:
Sınai haklar alanında kanun bulunmaması
Çözüm Önerisi:
TBMM Genel Kurulundaki tasarı geri çekilmeli, yerine sınai hakları düzenleyen yeni bir kanun metni tarafların görüşleri alınarak hazırlanmalı

41-TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ

Sorun:
Kayıt dışı ekonomiyi destekleyen, haksız rekabete yol açan uygulamalar
Çözüm Önerisi:
İnternetten yapılan satışlarda denetim ve yaptırım sistemleri geliştirilmeli, yerel pazarlarda yazarkasa uygulaması hayata geçirilmeli, ürünler arası taksit farkı kaldırılmalı

42-TÜRKİYE PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ

Sorun: Kaçak akaryakıt sorunu
Çözüm Önerisi: Akaryakıtlar üzerinden alınan çok yüksek oranlı vergiler zamana yayılı olarak düşürülmeli, akaryakıt sektöründe faaliyet gösterecek dağıtıcılara yönelik lisans kriterleri yükseltilmeli

43-TÜRKİYE SAĞLIK KURUMLARI MECLİSİ

Sorun
Sağlık hizmetleri için sürdürülebilir finansman modelinin olmaması
Çözüm Önerisi:
Sağlıkta uygulanan teminat paketinin kapsamı daraltılmalı, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hayata geçirilmeli, fark ücret sınırı tamamen kaldırılmalı

44-TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİSİ

Sorun:
Savunma ve havacılık sanayiine ilişkin satış ve ihracat kredi sistemi eksikliği
Çözüm Önerisi:
Savunma ve havacılık sanayiine özel, devletten devlete satış ile rakiplerin finansman paketlerindeki asgari şartları sağlayan bir kredi sistemi kurulmalı

45-TÜRKİYE SERAMİK VE REFRAKTER SANAYİ MECLİSİ

Sorun
Madenlere ulaşım ve hammadde temininde yaşanan sorunlar
Çözüm Önerisi
Hammadde kaynaklarının işletilmesini engelleyen ve/veya kısıtlayan Mahalli İl Çevre Kurullarının çelişkili hükümleri ortadan kaldırılmalı

46-TÜRKİYE SERBEST BÖLGELER MECLİSİ

Sorun
Serbest bölgelerin tabi olmadığı dolaylı vergilerin değişik yorum ve uygulamalar ile tahsil edilmesi
Çözüm Önerisi
Serbest bölgelere yapılan mal teslimleri ve hizmetler KDV, ÖTV ve ÖİV’den muaf tutulmalı

47-TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ

Sorun
‘Halka Arz Seferberliği’ çalışmaları kapsamında piyasadaki arz tarafının gelişmemiş olması
Çözüm Önerisi
Özellikle KOBİ’lerin halka arz sürecine KOSGEB gibi kuruluşlarca sağlanan teşvikler artırılmalı, bu teşviklerin kullanım prosedürleri kolaylaştırılmalı

48-TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI VE REHBERLER MECLİSİ

Sorun
Kanunda tur operatörlüğü tanımı ile kuruluş ve işleyişine ilişkin düzenleme bulunmaması
Çözüm Önerisi
Kanunda tur operatörlüğü yapacak işletmelerin yaptığı işin kapasitesine göre sigorta-teminat gibi konularda mevzuat çalışması yapılmalı

49-TÜRKİYE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) MECLİSİ

Sorun
LPG’nin enerji politikaları arasında hak ettiği yeri alamaması
Çözüm Önerisi
Enerji Strateji Belgesi’nde LPG sektörüyle ilgili stratejilere yer verilmeli,


50-TOBB SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİ

Sorun
Ekspertiz ücretlerinin sigorta şirketleri tarafından belirlenmesi
Çözüm Önerisi
Sigortacılık Kanunu’na; ekspertiz ücretinin miktarının, sigorta eksperi ile kendisini tayin eden taraf arasında serbestçe kararlaştırılmasına ilişkin hüküm eklenmeli

51-TOBB SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ

Sorun
Sigortacılık Kanunu hükümlerine rağmen tüketicinin seçme hakkının sınırlandırılması
Çözüm Önerisi
Mevcut poliçedeki teminatları içeren bir başka poliçe ibraz edilmesi durumunda, eski poliçenin gün esasından iptal edilmesine ilişkin düzenleme yapılmalı

52-TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ

Sorun
İç hat uçak bilet ücretlerinden yüzde 18 KDV alınması
Çözüm Önerisi
Uçak biletlerindeki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmeli

53-TÜRKİYE TARIM MECLİSİ

Sorun
Maliyet artırıcı unsurların çözümlenememesi
Çözüm Önerisi
Tarımsal üretim için kullanılan mazotta ÖTV kaldırılmalı, tarımsal üretimde yenilenebilir enerjinin kullanımı teşvik edilmeli

54-TÜRKİYE TEKNİK MÜŞAVİRLİK MECLİSİ

Sorun
Teknik müşavirlik sektörünün ve hizmetlerinin tanınmaması
Çözüm Önerisi
Teknik Müşavirlik hizmet bedelleri, tasarım dahil, yatırım bütçelerinde gerçek inşaat maliyetlerinin yüzde 6’sı ila yüzde 10’u arasında hesaplanarak yer almalı

55-TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİ MECLİSİ

Sorun
‘DİR’ kapsamında ithal edilen malların usulsüz biçimde iç piyasada satılarak yerli üretim için haksız rekabet yaratması
Çözüm Önerisi
Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birlikte çalışarak, ayniyat tespiti uygulama esasları ivedilikle hazırlanarak yürürlüğe konulmalı

56-TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ

Sorun
Fiber altyapının yaygınlaştırılması için sabit altyapının kiralanması ve yeni sabit şebeke yapılması önündeki engeller
Çözüm Önerisi
BTK, mevcut yeraltı kanal ve gözleri, tüm işletmecilerce makul kira bedeliyle kullandıracak fiyat ve şartları sağlamalı

57-TÜRKİYE TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ MECLİSİ

Sorun
Yapı malzemeleri üreticilerinin etkin olarak denetlenememesi
Çözüm Önerisi
PGD Sistemine her türlü yapı malzemesi üreticisi dahil edilmeli

58-TÜRKİYE TURİZM MECLİSİ

Sorun
Turizm sektöründe haksız rekabet
Çözüm Önerisi
Turizm İşletme Belgesi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı haksız rekabeti ortadan kaldıracak mevzuat çalışması yapmalı

59-TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ

Sorun
Lojistik köyler için gerekli mevzuat eksikliği
Çözüm Önerisi
Lojistik köyler için hazırlanacak mevzuat Master Planı’nı temel almalı ve İspanya örneğindeki gibi geri dönüşü olmayan verimsiz yatırımlar önlenmeli

60-TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM MECLİSİ

Sorun
Vakıf üniversitelerinde öğretim üyesi eksikliği
Çözüm Önerisi
Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK burslarıyla yurt dışında doktora yapanların vakıf üniversitelerinde de görev alabilmeleri için gerekli mevzuat çalışması yapılmalı.

http://www.dunya.com/iste-sektorlerin-en-onemli-sorunlari-ve-cozum-onerileri-221028h.htm
Ekonomi Arşivi
Uzm.Klinik Psk.Gülşah AKÇAY CİVRİZ