Etkin Yönetim Söyleşileri

Sunuştan: Ülke olarak "Yönetim” konusunda bilimsel ve teknik açıdan bazı ülkelerden geride bulunduğumuz için mahkum olduğumuz bir literatür var. Bu literatür bizleri, bize hiç de ait olmayan bir kültürün kelimeleri ile düşünmeye zorluyor. Bu minvalde bize ait bir "Yönetim Düşüncesi” ve ”Yöneticilik Kültürü” nün teorik ve pratik zeminini inşa etmeye çalışmanın güzel ve değerli bir çaba, üstelik bize yararları bir çaba olduğuna inanıyoruz. Bu çabanın; bilginin paylaşılmasına, yeniden yorumlanmasına ve yeniden üretilmesine imkân sağlayacağı gibi, bizim de söylenecek yeni şeylerle buluşmamız, daha zengin bir anlam dünyası kazanmamız, kendi kültürünün sesine sahip Yöneticiler ya da Yönetici Adayları ile buluşmamızı sağlamasını temenni ediyoruz.
 
Ekonomi Arşivi
Uzm.Klinik Psk.Gülşah AKÇAY CİVRİZ