Endüstri 4.0 Paradigması (Kitap) Dr. Fatih Ferhat ÇETİNKAYA & Dr. Emine ŞENER

Modern endüstriyel dönüşümün hemen hemen tüm ders kitaplarında Watt’ın on
sekizinci yüzyılda buhar makinesini icat etmesiyle başladığı belirtilir. Elbette buhar
makinesinin icadı tarihsel süreç içerisinde endüstriyel devrim niteliği taşıyabilir
ancak Lewis Mumford, ne kömür ne demir ne de buharın endüstri devrimlerinde
anahtar rolü oynamadığını ileri sürmekte ve esas aktörün "saat” olduğunu
belirtmektedir. Mumford’a göre saat, gelişimin her aşamasında hem makinenin en
çok göze çarpan gerçeği hem de tipik sembolüdür. Mumford’un bu savına göre,
feodal dönemde zamanı takip etmek yerine zamana uyma, zamana fiyat biçme ve
paylara bölme noktasında saat, kapitalizmin de hızla yol almasında ana
etkenlerden biri olmuştur. Bu noktada, Mumford’ın bu iddiası endüstri 4.0 diye
adlandırılan süreçte işlevsel bir bilgi niteliği taşımaktadır. Çünkü endüstri 4.0,
zaman algımız üzerinde derin etkiler yaratarak, tabir yerindeyse, hızıyla ve zamanı
kullanmamıza sağladığı katkılarla baş döndürmektedir ve Mumford’un dediği gibi
saat sadece, zamanı takip etmeye değil, endüstri 4.0 bileşenlerinde kendini
gösterdiği gibi insanların eylemlerini senkronize edip, takip etme işlevi de görmeye
devam etmektedir. Zamanın ve teknolojinin etkileşimi sonucu ortaya çıkmış olan
ve bugün adından sıkça söz ettiren endüstri 4.0’ın, işletme fonksiyonlarına etkisinin
incelendiği bu eserde öncelikle, kavramın ortaya çıkışı, işletmelere etkileri
açıklandıktan sonra stratejik yönetim ve bilgi yönetimi bağlamında
değerlendirmesi yapılmıştır. Ardından kavram, işletmenin üretim, muhasebe,
finansman, pazarlama, insan kaynakları yönetimi fonksiyonları bağlamında ele
alınmış ve incelenmiştir. Ayrıca işletmelerin olmazsa olmaz çabalarından
girişimcilik ve inovasyon perspektifinde de kavram analiz edilmiştir. Bu anlamda
kitap, konuyla ilgilenen tüm öğrenci, akademisyen ve yöneticilere yol gösterici bir
nitelik taşımaktadır.
Kitabın oluşum sürecinde değerli katkılarıyla bizleri destekleyen tüm bölüm
yazarlarımız başta olmak üzere, kitabın basım sürecinde akademisyen dostu
tavrıyla kolaylaştırıcı olan sevgili Zafer Güngör Beyefendi ve Efe Akademi’ye
teşekkürü borç biliriz.
Dijital çağa uyumlanma sürecine ufak bir katkı olması dileğiyle…
Dr. Fatih Ferhat ÇETİNKAYA
Dr. Emine ŞENER
 
 
 
 

Ekonomi Arşivi
Uzm.Klinik Psk.Gülşah AKÇAY CİVRİZ