Endüstri 4.0 Alanında Yaşanan Gelişmelerin Tedarik Süreçleri ve Kamu Alımlarına Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme


"Endüstri 4.0 Alanında Yaşanan Gelişmelerin Tedarik Süreçleri ve Kamu Alımlarına  Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme" başlıklı çalışmam Kamu İhale Uzmanları Derneği yayını olan Kamu İhale Dünyası isimli dergide yayımlandı. 
 
Makalelerim
Uzm.Klinik Psk.Gülşah AKÇAY CİVRİZ